Guardianes de la Galaxia 1 --> 2 :bcry:

https://twitter.com/JamesGunn/status/968576621220331520

:cryi: :bcry:

:woo:

268_1

:zippyyoyo:

:what: